"Women's bodies have near-perfect knowledge of childbirth; it's when their brains get involved that things can go wrong."

Peggy Vincent

 

Welkom bij doula Jacqueline Jongepier uit Haarlem

 

Regelmatig hoor je de verhalen van jonge moeders over het gevoel van isolement, eenzaamheid, over zich niet gesteund gevoeld hebben en een gevoel van totale overweldiging. Dit hoeft niet zo te zijn!

Een zwangerschap en de geboorte van je baby vormt je als persoon. En de keuzes die je maakt tijdens deze periode kunnen dit tot een van de mooiste en meest memorabele tijd van je leven maken. Een doula kan je hierbij helpen! Een doula is een bevallingscoach, ze speelt een ondersteunende rol tijdens de zwangerschap en bij de geboorte. Ze helpt de weeën te verlichten en geeft de moeder zelfvertrouwen.

De taak van een verloskundige, arts of kraamverzorgende is een heel andere dan die van de doula. Een doula komt wanneer de vrouw dat wenst en blijft zolang als nodig is. Een verloskundige of kraamverzorgende komt pas bij een bepaalde mate van ontsluiting. Een doula verricht ook geen medische handelingen, daarin zijn zij niet getraind. De zorg bestaat voornamelijk uit het geven van emotionele ondersteuning gecombineerd met bijvoorbeeld massagetechnieken, ademhalingsoefeningen, suggesties voor een betere houding en dergelijke.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat moeders die met steun van een coach bevallen, gemiddeld een kortere bevalling hebben, minder pijn ervaren, leidt tot minder medische ingrepen en hebben minder behoefte aan pijnbestrijding. Een doula kent talrijke niet-medicamenteuze manieren om pijn te verminderen.

Neem gerust contact met me op als je vragen hebt over de rol van een doula, of als je meer wilt weten over mij.

Wat is een Doula?

Het woord 'doula' verwijst naar "een vrouw met bevallingservaring, die zorgt voor een voortdurende fysieke, emotionele en informatieve steun aan de moeder en haar partner voor, tijdens en vlak na de bevalling" (Mothering the Mother, door Klaus, Kennell en Klaus). Doula’s zijn van alle tijden. Ondersteuning door moeders, grootmoeders of ander vertrouwenspersoon, was vroeger meer gewoonte dan uitzondering. We vinden soortgelijke steun ook terug in vele inheemse culturen, waar de ‘wijze’ vrouwen van het dorp samenkomen om de barende vrouw te omringen met comfort, voedsel, steun en verzorging terwijl ze bevalt. Deze vrouwen bevinden zich in verschillende fases van hun leven, van jongeren tot ouderen, en kunnen, of niet, zelf kinderen hebben. Waaruit blijkt dat fysieke en emotionele steun geen leeftijdsgrenzen kent.

Een doula ondersteunt tevens de partner van de barende vrouw. Om zich geborgen, verbonden en veilig te voelen tijdens de verschillende stadia van de geboorte hebben moeders baat bij een doula. De partner heeft baat bij een doula om hen rust te geven, hen te laten geloven dat het ok is, en het vertrouwen te geven dat hun support en ondersteuning van essentieel belang is bij het gehele geboorteproces. Het geboorteproces is niet enkel een "twee-persoons taak" voor alleen de vrouw en haar partner. De uren kunnen lang en emotioneel moeilijke zijn. Ook het fysiek ondersteunen van een barende vrouw kan uitputtend zijn. De partner moet af en toe even afstand kunnen nemen voor een rustpauze, toiletbezoek of een eetpauze. Samen met de partner biedt de doula een ononderbroken ondersteuning aan de moeder, die zij nodig heeft tijdens het gehele geboorteproces. Ook verloskundigen, artsen en verpleegkundigen hebben baat bij een Doula. Het is voor hen niet mogelijk om tijdens het gehele geboorteproces bij de barende moeder te zijn. Een doula zorgt voor de emotionele en fysieke ondersteuning, zodat de zorgverleners zich kunnen richten op haar medische behoeften en de zorg voor haar baby. 

 

"You are the birth servant. Do good without show or fuss. If you must take the lead, lead so that the mother is helped, yet still free and in charge. When the baby is born, they will rightly say: 'We did it ourselves!'"

Tao Te Ching

 

 

Wat voor doula ben je? Waarin onderscheid je je?

Dit is een vraag die je zou moeten stellen wanneer je een doula uitnodigt voor een kennismakingsgesprek. Een geboorte is een van de meest intieme en indringende ervaring in je leven. Iemand uitnodigen hierbij aanwezig te zijn is een zeer persoonlijke beslissing.

Er zijn verschillende soorten doula’s. Sommige zijn heel spiritueel, geloven in de metamorfose van de vrouw gedurende het geboorteproces en haar verbinding met de aarde. Andere staan open, om samen met jou, te zoeken naar ongebruikelijke manieren om te bevallen. Maar er zijn ook doula’s die meer een moeder figuur vertegenwoordigen waarbij de nadruk ligt op het verzorgen, warmte, rust en veiligheid. Maar waarin alle doula’s gelijk zijn is dat ze naast jou staan tijdens de zwangerschap en geboorte om op een plezierige manier jullie baby geboren te laten worden. Met name op een manier die bij jullie past, liefdevol en vertrouwd. Een goede klik is daarbij van essentieel belang.

Als doula zou ik mezelf niet classificeren als een aardse, spirituele doula. Ik ben meer van een praktische, nuchtere aanpak, een vriend waarmee je lacht en huilt. We doen het rustig aan, relaxen en nemen onszelf niet te serieus. Wij brengen je baby op deze wereld en voor zover mogelijk, op een natuurlijke en veilige manier, met jullie geboorteplan als onze gids en met respect voor de keuzes die jullie als aanstaande ouder(s) maken. Maar ook met in ons achterhoofd het feit dat de natuur nooit zal toelaten dat bevallen een routineklus wordt. Iedere bevalling is tenslotte anders.

Ik ben oud genoeg om voor sommige van jullie een moeder te kunnen zijn maar ik ben ook een actieve moeder van jonge kinderen, een vrouw, een zuster en een vriend. Ik heb gevoel voor humor en ben absoluut een mensen mens. Ik kan hard lachen en houd van gezelligheid, maar tijdens een bevalling vind ik rust en kalmte en heb respect voor deze unieke en bijzondere gebeurtenis. Ik ben ook de schouder om op uit te huilen wanneer nodig (een lach en een traan zijn de beste ontspanningsmiddel die we van nature hebben meegekregen) en een gevoelsmens. Ik ben aanwezig als het moet, maar kan ook onzichtbaar zijn op de achtergrond wanneer jij en je partner samen de juiste flow hebben gevonden en drie even teveel is geworden. Wanneer andere zorgverleners de zorg overnemen, ben ik comfortabel assertief en ben beschikbaar wanneer nodig. Ik kijk vanaf een afstandje toe hoe je met volledige controle de bus verder bestuurd. Ik stap alleen in wanneer je dreigt de controle te verliezen. Met dat in gedachten, hoop ik, als doula, naast jullie te staan tijdens de zwangerschap en geboorte om op een plezierige manier jullie baby geboren te laten worden maar vooral op een manier waarbij jullie je het meest comfortabel en veilig voelen.

Ik ben ervan overtuigd dat het lichaam van een vrouw sterk is, capabel en in staat om onder normale omstandigheden een baby te baren. Echter het moet de tijd en de ruimte krijgen om dit mogelijk te maken. Ik geloof in het recht om jullie baby geboren te laten worden zoals jullie dat wensen. Mijn doel zal zijn jullie hierin te ondersteunen. Het geven van een stukje zelfvertrouwen aan jullie, om er een eigen unieke en bijzondere gebeurtenis van te maken. Ik vind het eveneens belangrijk om moeders en vaders te helpen hun angsten welke geassocieerd kunnen worden met eerdere geboorten of andere levenservaringen te overwinnen. Zodat dit een plekje krijgt en er zo voor te zorgen dat er een rustige en serene omgeving gecreëerd kan worden en van deze geboorte met recht een "Happy Birthday" te maken.

Wie ben ik?

Samen met mijn partner Peter zijn wij de ouders van 2 geweldige pubers. Beide zijn thuis geboren, de plek waar ik me veilig en het meest op mijn gemak voelde. Beide bevallingen zijn precies gegaan zoals ik had gehoopt. Ik ben bevallen in een rustige omgeving, zonder stress, met mensen om me heen waar ik me prettig bij voelde, zonder pijnbestrijding en met een gevoel van totale overgave. Ik ben van nature een nuchter mens met positieve kijk op het leven. Ik ben van menig dat als je voor jezelf een gevoel van rust en totale overgave kan creëren je beleving positiever is en je krachten geeft die alles overtreffen. Het bekende oergevoel. Ik voel me verbonden met ouders die de geboorte van hun kind willen voelen, beleven en ervaren op een positieve manier.

Al van jongs af aan was het mijn wens om verloskundige te worden. Echter na twee keer te zijn uitgeloot voor de verloskundige opleiding heb ik andere keuzes gemaakt, kansen gepakt die op mijn weg kwamen. En dat was prima. Totdat de onrust toesloeg. Wilde ik nog wel zo door met dit hectische bestaan of koos voor iets waar mijn hart ligt. Langzaam kwam ook weer de wens om iets met verloskunde te gaan doen maar dat traject vond ik te lang en zwaar. Een verloskundige die ik sprak adviseerde me de doula opleiding te volgen. En sindsdien liet dit idee me niet meer los. Dit was precies wat ik zocht maar waarvan ik niet wist dat het bestond. Als manager bij een groot internationaal bedrijf heb ik verschillende coaching trainingen en management opleidingen gevolgd. Dit, samen met de doula opleiding, helpt om aanstaande ouders te begeleiden tijdens hun zwangerschap en bevalling.

De ontdekking van det doula-effect

Het doula-effect is ontdekt door twee kinderartsen, Dr. Marshall Klaus en Dr. John Kennell. Deze twee kinderartsen deden onderzoek naar de hechting tussen de moeder en het kind na de bevalling. Zij vroegen studenten de vrouwen na hun bevalling te observeren en hun bevindingen te noteren. Het aantal aanrakingen, het aantal keer aankijken, het stemgebruik van de moeder, dat soort dingen.

Tijdens het doornemen van de gevonden observaties viel één ding op. Bij één studente waren de observaties namelijk heel anders dan alle andere. De moeders die door deze studente waren geobserveerd hadden een betere hechting met hun kind. Bovendien was bij deze moeders de bevalling veel makkelijker gegaan, korter van duur, met minder complicaties en ingrepen.

De kinderartsen waren hierdoor zo geïntrigeerd dat ze de studente bij zich riepen en haar vroegen naar een verklaring voor deze afwijkende resultaten. De studente moest toen wel bekennen dat ze zich niet aan de opdracht had gehouden. In plaats van pas ná de bevalling te gaan observeren, was zij al tijdens de bevalling bij de vrouwen in de verloskamer gaan zitten. Ze wilde heel graag zien hoe een bevalling zou verlopen en had de vrouw alleen maar af en toe een bemoedigende blik toegeworpen, verder niet. De stille aanwezigheid van deze studente was al voldoende voor de vrouwen om meer vertrouwen te hebben in zichzelf.

Het onderzoek naar hechting was hiermee niet meer bruikbaar, MAAR de kinderartsen hadden wel een enorme ontdekking gedaan: "Het doula-effect".

 

 

 

De resultaten van det doula-effect

Het nut van continue begeleiding is op verschillende manieren onderzocht. Het meest betrouwbare, wereldwijde, uitgebreide gerandomiseerde onderzoek op dit gebied, wat erkend wordt door gynaecologen is van ‘the Cochrane Collaboration’.

Dit onderzoek geeft een overzicht van de resultaten van 16 gerandomiseerde studies, waarbij 13.391 vrouwen betrokken waren in uiteenlopende omstandigheden, in elf verschillende landen, waaronder Engeland en België. In alle onderzoeken is gewerkt met continue één-op-één begeleiding door verpleegkundigen, verloskundigen of doula’s; de vrouwen in de controle-groepen kregen de gebruikelijke zorg rond de geboorte. De één-op-één begeleiding is ondersteunende zorg en bestond uit emotionele steun, maatregelen ter verhoging van het comfort (massages, effect van warmte, douche, bad etc), voorlichting en belangenbehartiging (het verwoorden van de wensen van de vrouw op die momenten dat ze dat zelf minder goed kan).

De doelstelling was het onderzoeken van de effecten voor moeders en hun baby’s van continue één-op-één ondersteuning in vergelijking met de gebruikelijke zorg rond de geboorte (controle-groep).

Opvallend is dat de effectiviteit groter was als de continue aanwezigheid al in het begin van de bevalling werd ingezet dan begeleiding die pas later start. Ook als de begeleiding werd gegeven door mensen die niet tot de medische staf behoorden en exclusief gefocust waren op de steun aan de barende, zoals de doula, had meer resultaat. Zaken die mogelijk van invloed zijn, zijn loyaliteit, en het feit of een vrouw zelf heeft kunnen kiezen wie ze kreeg toegewezen, het instellingsbeleid en routinehandelingen.

De conclusie van het Cochrane-onderzoek is dat alle barende vrouwen ondersteuning zouden moeten krijgen tijdens de bevalling en de geboorte van hun kind.

Vrouwen die continue begeleiding krijgen, hebben volgens dit onderzoek:

• gemiddeld een kortere bevallingsduur
• vaker een spontane bevalling
• minder kans op ingrepen als een kunstverlossing (vacuüm of tang),    keizersnede of bijstimulatie
• minder behoefte aan pijnbestrijding
• een grotere mate van tevredenheid over hun bevallingservaring,    positievere beleving

Uit nieuwe onderzoeken blijkt bovendien dat continue steun tijdens de bevalling een verhoogde oxytocine-aanmaak tot gevolg heeft. Hierdoor zijn o.a. de weeën krachtiger en effectiever. Verder bleek dat wanneer de doula een kwartiertje ging pauzeren het effect nagenoeg verdween. Dit onderstreept het belang van kwalitatief goede zorg tijdens de bevalling.

Birthday Coach
Jacqueline Jongepier
Cruquiusdijk 70
2142 ES Cruquius
NL

CONTACT
Email: info@birthdaycoach.nl
Tel: 06 409 309 85